neděle 29. srpna 2010

Inspirace tričkem

Moje tříměsíční dcera má krásné béžové bodíčko,na kterém je obrázek sluníčka,motýla a květiny. Při delším koukání na ni,mě inspiroval k následujícímu tvoření.:-))

Roční období

pomůcky:papíry, lepidlo, nůžky, časopisy, vlny, alobal....podle Vámi zvolených technik tvoření

Každý žák dostane kousek papíru a vybere si roční období,které má rád. Lze zadat i jedno roční období pro celou třídu.

Syn si vybral zimu. Nyní má za úkol napsat co nejvíce slov,které ho k tématu zima napadnou. Zakroužkuje 3,která se objeví na jeho obrázku.
(sněhulák, sníh, vločka, kapr, dárek, strom, čepice, šála, lyže, rampouch...)

Každé heslo zpracuje jinou technikou.
Sněhulák - tisk prstem, dokresleno tuší popřípadě fixem
Stromek - rytí do alobalu
Čepice - kresba zmizíkem na inkoustový podklad

Techniku volíme podle zvoleného slova a schopností dětí. Čepici například může zpracovat jako koláž (lepení útržků z časopisu do tvaru čepice) apod.Stromek mohl vytvořit nalepením zbytků zelené vlny.

Ve slovníku vyhledáme anglický výraz a napíšeme pod obrázek.
Karty pak lze využít i v hodině angličtiny k rozšíření slovní zásoby.


Pokud má celá třída zadáno jen jedno roční období, můžeme hesla,která je napadala přeložit v rámci hodiny angličtiny.Pokud si děti mohly roční období zvolit, najde si anglický výraz každý sám ve slovníku a na konci činnosti si je v kruhu přečteme, popř. zapíšeme do sešitu nebo na tabuli,kde je budou mít děti stále na očích.

Karty lze využít v hodinách angličtiny.
1.Slovní zásoba:zakryj slova kouskem papíru a zkoušej souseda. Co je to?
2.Tvoření otázek: Máš také čepici? Ano, mám. Ne,nemám.
3.Rozcvička: Kdo má na obrázku sáně, udělá 2 poskoky.
4.Popis:napiš 5 vět o své čepici. Vyměň si kartu s kamarádem a napiš 5 vět o jeho šále.
apod.