úterý 27. září 2011

Pískování

Jednoduchá a velmi zajímavá technika zdobení skleněných předmětů. Stačí barevný písek, sklenička,štetec a lepidlo. Láhev potřeme lepidlem a posypeme pískem. Pod rukama dětí vzniknou hotová umělěcká dílka.

sobota 24. září 2011

PROJEKT - Ježečkový den

Učivo zpracováno pro druhý ročník, termín: říjen

Přikládám pouze ukázku některých činností. Příprava obsahuje náměty na motivaci (básničky,písničky..), relaxaci (pohybové hry, zábavné pracovní listy...),výtvarné činnosti apod.

Na ukázku dávám pracovní listy a pomůcky do českého jazyka a matematiky. Kolíčkové karty s ježky na sčítání bez přechodu do 20, čísla pro "foťákové počítání", ježčí pořadové karty.


Správnou odpověď označ kolíkem.
Jako pomůcka slouží zalaminovaný obrázek fotoaparátu,který má v místě objektivu vystřiženou díru. Učitel zadá příklad, žák přiloží foťák na číslo,které odpovídá výsledku. Číslo "vyfotí", tedy se mu objeví v objektivu foťáku.
Seřad správně všechny karty.
Každý žák má jednu kartu, řadí se za sebe podle pořadí.Pracovní list obsahuje tyto úkoly:
Vyber správné znaménko, urči druh věty.
Spočítej počet slov ve větě.
Spočítej slabiky ve slově,slovo přiřaď ke správnému ježkovi.
Poskládej slova do vět, věty do celku podle děje.


Zakroužkuj správné znaménko na konci věty. Větu přečti a urči její druh.
Relaxační námět:
Ježčí bludiště

Výtvarný námět:
tiskneme
z listí
kašírujeme


Kartičky v reálu:


úterý 20. září 2011

Hrátky s písmeny

Z pěnových zbytků vytvoří děti tvar probíraného písmena,nalepí na barevný papír.
V časopisech vyhledávají dané písmeno v textech a vystřihávají.
V připraveném textu opět hledají zadané písmeno, zakroužkují.

Dokončení písmenkového plakátu:
Nalepí na výkres písmeno z pěny, vystřižená písmena z časopisů a novin, vytištěný zakroužkovaný text. Volnou plochu doplní obrázkem věci,která na dané písmeno začíná.

středa 7. září 2011

Spodoba znělosti - kolíčkování

Další možná forma k procvičování. Jsou použity podobné obrázky jako u předešlých karet,některé jsem přidala,některé vyměnila.To znamená,že děti si postupně procvičí i nová slova,se kterýma se dosud nesetkaly.
Správnou odpověď děti označí kolíčkem. Tuto aktivitu již znají z jiných karet. Zde mají na výběr pouze ze dvou možností. Obrázek napomáhá pro správném pochopení doplňovaných slov.