pondělí 25. března 2013

Čtení s porozuměním - kolíčkovky

Sada karet do prvního ročníku. Správný obrázek odpovídající větě je třeba zakolíkovat. Jedna sada je tiskacím písmem, druhá psacím. Po správném zakolíkování si tedy žáci můžou hledat dvojici.