neděle 30. října 2011

Pro prvňáky a nejen pro ně

Pomůcky z vydavatelství Jiri Models. Puzzle abecedy a povolání. Pěkné pomůcky pro práci do skupin nebo na samostatnou práci jednotlivců.

Svícen z CD

Pomůcky:CD, kamínky,knoflíčky, mušle, korálky....,lepidlo, svíčka


Postup: Zdobíme CD dokola,doprostřed usadíme svíčku.

Sněhuláci VI.

Pomůcky:výkres, zbytky barevných papírů, balicích vánočních papírů, nůžky,fixy, látky, filc...,fantazii se při zdobení meze nekladou.

Postup:Dvojitě vystřihnout sněhuláka a polepit,pokreslit.Pokud si jich uděláme 24,očíslujeme a vznikne pěkný adventní kalendář.

úterý 27. září 2011

Pískování

Jednoduchá a velmi zajímavá technika zdobení skleněných předmětů. Stačí barevný písek, sklenička,štetec a lepidlo. Láhev potřeme lepidlem a posypeme pískem. Pod rukama dětí vzniknou hotová umělěcká dílka.

sobota 24. září 2011

PROJEKT - Ježečkový den

Učivo zpracováno pro druhý ročník, termín: říjen

Přikládám pouze ukázku některých činností. Příprava obsahuje náměty na motivaci (básničky,písničky..), relaxaci (pohybové hry, zábavné pracovní listy...),výtvarné činnosti apod.

Na ukázku dávám pracovní listy a pomůcky do českého jazyka a matematiky. Kolíčkové karty s ježky na sčítání bez přechodu do 20, čísla pro "foťákové počítání", ježčí pořadové karty.


Správnou odpověď označ kolíkem.
Jako pomůcka slouží zalaminovaný obrázek fotoaparátu,který má v místě objektivu vystřiženou díru. Učitel zadá příklad, žák přiloží foťák na číslo,které odpovídá výsledku. Číslo "vyfotí", tedy se mu objeví v objektivu foťáku.
Seřad správně všechny karty.
Každý žák má jednu kartu, řadí se za sebe podle pořadí.Pracovní list obsahuje tyto úkoly:
Vyber správné znaménko, urči druh věty.
Spočítej počet slov ve větě.
Spočítej slabiky ve slově,slovo přiřaď ke správnému ježkovi.
Poskládej slova do vět, věty do celku podle děje.


Zakroužkuj správné znaménko na konci věty. Větu přečti a urči její druh.
Relaxační námět:
Ježčí bludiště

Výtvarný námět:
tiskneme
z listí
kašírujeme


Kartičky v reálu:


úterý 20. září 2011

Hrátky s písmeny

Z pěnových zbytků vytvoří děti tvar probíraného písmena,nalepí na barevný papír.
V časopisech vyhledávají dané písmeno v textech a vystřihávají.
V připraveném textu opět hledají zadané písmeno, zakroužkují.

Dokončení písmenkového plakátu:
Nalepí na výkres písmeno z pěny, vystřižená písmena z časopisů a novin, vytištěný zakroužkovaný text. Volnou plochu doplní obrázkem věci,která na dané písmeno začíná.

středa 7. září 2011

Spodoba znělosti - kolíčkování

Další možná forma k procvičování. Jsou použity podobné obrázky jako u předešlých karet,některé jsem přidala,některé vyměnila.To znamená,že děti si postupně procvičí i nová slova,se kterýma se dosud nesetkaly.
Správnou odpověď děti označí kolíčkem. Tuto aktivitu již znají z jiných karet. Zde mají na výběr pouze ze dvou možností. Obrázek napomáhá pro správném pochopení doplňovaných slov.

pondělí 29. srpna 2011

Spodoba znělosti karty s obrázky

Sada obsahuje karty se slovy a kartičky s písmeny. Vždy je potřeba správně doplnit chybějící písmeno.
Tentokrát zde nejsou jen slova s chybějícím písmenem na konci slova,ale je třeba doplnit správně písmeno i uprostřed.Např.knížky apod.


pátek 26. srpna 2011

Spodoba znělosti -7x12 ks

Na každé sadě karet se procvičuje dvojice souhlásek. H-CH, B-P, D-T, Z-S, V-F, Ď-Ť, Ž-Š

Doporučuji každou sadu vytisknout na jiný barevný papír. Zalaminovat. Slova rozstříhat a uložit do obálek.

Námět čerpán zde.

Pokud na kartičky nalepíte magnetickou pásku,lze slova skládat i na magnetické tabuli.
středa 24. srpna 2011

Povolání - čtení s porozuměním

Opět kartičkuju. Námět jsem čerpala zde.

Vytvořila jsem sadu 12 karet s povoláním. Ke každé kartě se přiřazují 3 věty.


pátek 19. srpna 2011

Roční období, 36 obrázkových karet

Sada 9 karet ke každému z ročních období.

Aktivita:
-rozdělíme děti do 4 skupin, skupinám přidělíme pracovní prostor a necháme je si vylosovat roční období
-všechny karty umístíme doprostřed koberce
-členové skupiny se střídají a chodí po jednom vybrat si věc, která patří k jejich ročnímu období
-když jsou věci rozebrány, postupně ukáže a zdůvodní každá skupina svůj výběr ostatním
-dalším úkolem každé skupiny je napsat společně vše, co ví o svém ročním období
Sada 4 x 27 lístečků (ke každému obrázku 3)

Aktivita:
-skupina si z obálky vysype 27 lístečků s větami
-ke každému obrázku přiřadí správně 3 lístečky
-každý člen skupiny si zvolí jeden obrázek a vybrané věty nahlas přečte

Obměna:
-karty s větami zamícháme,jednotliví žáci si vyberou vždy jeden lístek,přečtou větu a zváží,ke kterému ročnímu období by mohla patřit
úterý 19. července 2011

Třídění zvířat

Trochu jiný formát karet na kolíčky. Úkol zůstává stále stejný, kolíčkem označit správnou odpověď. Aby byla kontrola rychlá, v každé variantě jsou 4 správná řešení. Žáci tedy musí umístit 4 kolíčky.

Karty se zalaminují,rozstříhají. Žáci určují,která zvířata patří mezi savce, ptáky a hmyz.


Barvy a kolíčky

Kolíčkovat se dá téměř ve všech předmětech. Tyto kartičky slouží k procvičení barev v angličtině.

Kolíčkování v praxi

Karty zalaminované, nastříhané. Kolíčkem se označí správná odpověď. Správnost lze zkontrolovat otočením karty. Na zadní straně je nesmyvatelným fixem namalovaná tečka u správné odpovědi. Pokud žák zakolíčkuje správně, pod kolíčkem najde výše zmíněnou černou tečku.pondělí 18. července 2011

Kolíčkovaná do prvouky

Druhá sada karet na procvičování. Správná odpověď se označí kolíkem.Tip: Sad stačí jen 8 kusů, pro nejrychlejší žáky. Mohou si tak opakovat své znalosti, když už mají zadanou práci hotovou dříve než ostatní. Další žáci kontrolují správnost umístění kolíčku.

Kolíčkování

Moc pěkná aktivita do všech předmětů. Kolegyně mi dala odkaz na stránky,kde je "kolíčkování" a jeho využití v matematice 1.ročníku velmi pěkně popsáno.
Kartičky lze vyrobit i do českého jazyka a já se pokusila prozatím i o prvouku.

Karty se zalaminují,rozstříhají. Správnou odpověď žáci označí kolíčkem na prádlo. Pro kontrolu může být na zadní straně karty správná odpověď označena černou tečkou.
Námět na kolíčkování čerpán zde.

Ke kartám jsem vytvořila i obrázky na nástěnku. Žáci by si je měli pročíst a povyprávět.Části textu jsou použity na kolíčkovacích kartách.úterý 28. června 2011

Hravé opakování - slovní druhy

Známá hra, ke které stačí jen tužka a papír. Hrajeme ve dvojicích.
Zadání: 2,1,5,7,1
Jeden píše přídavné jméno, sloveso, podstatné jméno. Druhý podstatné jméno, předložku a nakonec čte celou větu.

Zadání slovních druhů můžeme měnit dle potřeby.

Žák napíše slovo z daného slovního druhu,papír přehne a podá sousedovi. Ten dopíše svoje slovo,papír opět přehne,tak aby nebylo vidět,co napsal a podá zpět.
Na konci celou větu přečte.Vše musí dát do správných tvarů,aby věta dávala smysl a byla gramaticky správně.

Vzniknou věty,u kterých se žáci pobaví a zároveň procvičí slovní druhy i skloňování a časování.

rychlý-mimino-padá-přes-auto : Rychlé mimino padá přes auto.
chlupatý-kráva-jede-za-tužka : Chlupatá kráva jede za tužkou.


obměna:
nezadáváme slovní druhy,ale odpovídáme na otázky - kdo,s kým,co dělá,kdy,jak,kde?

voják-s Páťou-střílí-zítra-ostře- v popelnici
popleta-s opicí-blekotá-dnes v 16.00- pomalu -u banánovníku

sobota 18. června 2011

Psaný obrázek

Námět přinesl můj syn na konci tohoto šk.roku a mně se moc líbil.

V rámci ČJ děti složí krátký verš a ve VV jej pomocí písma zpracují do kresby obrázku.Text: Táta koupil pistole,leží teďka na stole.

středa 9. února 2011

Sněhuláci V.

Pomůcky:
výkres,tužka,barvy,fixy nebo pastelky,vlna,lepidlo nebo lepicí páska,nůžky

Postup:
Použila jsem hotové sněhuláky,které jsem vystřihla z časopisu pro děti. Ale podobného si zvládne udělat i prvňáček. Lze použít šablonu sněhuláka nebo si děti vytvoří vlastního. Vystřihnou,vykreslí a 3 popř. i více kusů spojí vlnou. A je hotovo.

Sněhulák nemusí být jen malovaný. Nos můžeme nalepit z barevného papíru, šálu vystřihneme z látky apod.neděle 23. ledna 2011

Sněhuláci IV.

Krásný nápad z internetu. Stačí kolíček na prádlo,který natřeme na bílo a zbytek dotvoříme podle vlastní fantazie a dostupného materiálu. Tak bude každý sněhulák originál.pátek 21. ledna 2011

Sněhuláci III.

Další nápad,tentokrát objevený na internetu.

Pomůcky:
Sklenice,vata,ponožka,barevné papíry,oči,nit,lepidlo,nůžky

Postup:
Naplníme sklenici vatou,zašroubujeme. Vystřihneme nos,oči,pusu a nalepíme.Z ponožky ustřihneme pruh,který natáhneme na vršek sklenice a svážeme.Ustřihneme pruh,konce rozstříháme a přilepíme sněhuláčkovi šálu a máme hotovo!.Vatu můžeme nahradit bílým krepovým papírem nebo papírem skartovaným.

čtvrtek 20. ledna 2011

Srdíčko

Blíží se valentýnský svátek, tak přidávám nápad na jedno srdíčko.Inspiraci jsem našla v časopise Rodinné pasy.

Pomůcky:
karton, lepidlo, vlna,vůžky

Postup:
Z kartonu si vystřihneme tvar srdíčka. Začínáme u dolního okraje, nalepíme konec vlny a omotáváme celou šablonu,tak aby se karton zakryl.Občas si pomůžeme lepidlem,aby vlna z kartonu neklouzala.Až je srdíčko celé pokryté vlnou už jen motáme,motáme,motáme.... a motáme. Nezapomene na šňůrku na pověšení.

pondělí 3. ledna 2011

Sněhuláci II.

Pomůcky:
Výkres, barevné papíry, špejle, lepidlo,oči, vyřezávačka, nůžky, vatové tamponky.

S mojí pomocí zvládl i tříletý syn.

Za námět děkuji kolegyni z internetové diskuze.Blani,dík.:-)