úterý 28. června 2011

Hravé opakování - slovní druhy

Známá hra, ke které stačí jen tužka a papír. Hrajeme ve dvojicích.
Zadání: 2,1,5,7,1
Jeden píše přídavné jméno, sloveso, podstatné jméno. Druhý podstatné jméno, předložku a nakonec čte celou větu.

Zadání slovních druhů můžeme měnit dle potřeby.

Žák napíše slovo z daného slovního druhu,papír přehne a podá sousedovi. Ten dopíše svoje slovo,papír opět přehne,tak aby nebylo vidět,co napsal a podá zpět.
Na konci celou větu přečte.Vše musí dát do správných tvarů,aby věta dávala smysl a byla gramaticky správně.

Vzniknou věty,u kterých se žáci pobaví a zároveň procvičí slovní druhy i skloňování a časování.

rychlý-mimino-padá-přes-auto : Rychlé mimino padá přes auto.
chlupatý-kráva-jede-za-tužka : Chlupatá kráva jede za tužkou.


obměna:
nezadáváme slovní druhy,ale odpovídáme na otázky - kdo,s kým,co dělá,kdy,jak,kde?

voják-s Páťou-střílí-zítra-ostře- v popelnici
popleta-s opicí-blekotá-dnes v 16.00- pomalu -u banánovníku

sobota 18. června 2011

Psaný obrázek

Námět přinesl můj syn na konci tohoto šk.roku a mně se moc líbil.

V rámci ČJ děti složí krátký verš a ve VV jej pomocí písma zpracují do kresby obrázku.Text: Táta koupil pistole,leží teďka na stole.