pondělí 30. ledna 2012

Sněhulák

Pomůcky:
černý výkres,nůžky,tvarovací nůžky,lepidlo,skartovaný papír,barevný papír

Postup:
Pomocí lepidla nakreslíme 3 koule nad sebou. Polepíme skartovaným papírem. Dotvoříme oči,knoflíky,nos...Výkres obstřihneme ozdobnými tvarovacími nůžkami.

neděle 29. ledna 2012

Počáteční písmeno

Vyber obrázek se slovem,které začíná na dané písmeno.
Pokud karty zalaminujeme, lze obrázek fixou označit a pak opět smazat. Kartičky se tedy můžou použít opakovaně.

Jablíčkové karty

Karty na sčítání a odčítání do 10 bez přechodu.

Využití karet je velmi široké. Příklady lze řešit ústně, zadávat spolužákovi, přepisovat a řešit do sešitu, zapisovat na cvičnou tabulku jen výsledek, hrát válku, soutěžit ve dvojici,kdo svůj příklad dřív správně spočítá, hledat a přiřadit ke kartě správný výsledek apod.

Pro šikovné žáky najdou karty uplatnění při vyplnění volného času ve výuce,když už mají splněné zadané úkoly, pro slabší žáky slouží k procvičování a dopilování učiva.Jablíčkové počítání s odměnou:
Karty leží otočené na koberci. Žák si vždy vezme jednu do lavice a přáklad spočítá,výsledek zapíše. Pokud má správně dostane 1 sluníčko jako odměnu,pak si může jít pro další kartu na koberec. Časový limit max.10minut.

Nejvyšší karta vyhrává:
Žáci se rozdělí do skupin. Karty se položí lícem dolů. Každý ze skupiny si vezme jednu jablíčkovou kartu. Ten,který má kartu s nejvyšším výsledkem vyhrává a zapíše si bod. Vítězí ten, který má po vyčerpání všech karet nejvíce bodů.

pátek 27. ledna 2012

Slovní skládačky - vějířky

Nápad na tuto pomůcku jsem našla tady.

Další karty není složité si podle uvedeného návodu vyrobit. Spojeny jsou kancelářskými nýtky.

Karty můžeme vytvořit i se slabikami.Popřípadě do prvouky třeba s názvy měsíců apod.středa 25. ledna 2012

Pohádková abeceda
Moc pěkná kniha od Ivany Hoňkové. Ke každému písmenu je jeden příběh, který vypráví o postavičkách se jménem na dané písmeno. A-skřítek Arnošt, B-beruška,Č-čert Čenda....


pátek 13. ledna 2012

Karty ú / ů

Karty k procvičení učiva druhého ročníku. Na přední straně text k doplnění, na zadní straně doplněný text, vysvětlení. Kontrolu si tak žák provede sám.

S kartami lze pracovat i tak,že žák vkládá do modré a červené krabičky. Podle doplněného ú/ů. Ů do červené, ú do modré. Pak jen stačí karty vysypat z krabičky, otočit a zkontrolovat,že modrá krabice obsahuje všechny karty,které mají řešení na zadní straně napsáno modře.

pondělí 9. ledna 2012

Kočka s klubíčkem

Pomůcky:
výkres, noviny, lepidlo, vlna, šablona

Postup: Na výkres obkreslíme šablonu. Natrhané kousky novin postupně lepíme,až zaplní celé tělo i hlavu kočky. Dokreslíme oči, čumák, vousy... Můžeme je udělat i pomocí zbytků vln. Vedle kočky nalepíme klubíčko z vlny.

Jednoduchá aktivita, hravě zvládnou už prvňáci.pondělí 2. ledna 2012

Karty na časovou posloupnost

Jednoduchá a snadno zhotovitelná pomůcka pro nácvik výprávění. Stačí najít vhodné obrázky,zalaminovat a zezadu přilepit kousek magnetické pásky. Děti řadí obrázky na magnetickou tabuli podle posloupnosti, pak k obrázkům vymýšlí příběh.