čtvrtek 30. května 2013

Nápady ze semináře v praxi

Trénovat čtení je velmi důležité, jedna z možností je čtení sloupečků s obrázkovou tabulkou.

Na tabulce je 8 obrázků - postačí obyčejná razítka. Ke každé tabulce patří karta se slovy. Na ní jsou 4 sloupečky slov. Jen jeden z nich obsahuje všechna slova, která jsou na obrázcích. Úkolem dětí je správný sloupeček najít a označit. Pro snadnou kontrolu je správný sloupeček vždy ten, v němž první slovo odpovídá obrázku vpravo nahoře.pondělí 20. května 2013

Kartičky - zásobník slov k přepisu

Na Pinterestu jsem objevila moc pěkný námět na slovní zásobu k určitému tématu. Kartičky jsem si upravila a vytvořila podle vlastní potřeby, momentálně pro prvňáčky. Slouží jako zásobník slov k přepisu.
Žák si vezme karty na kroužku, vybere si téma, napíše do sešitu a k němu přepíše slova. Aby měl kontrolu, která slova už psal, je na každé kartě název, podle kterého se jednoduše orientuje.


S tabulkami se dá samozřejmě pracovat i jinak.
Např.:
Na každé slovo vymysli větu a napiš.
K danému tématu vymysli další slova, která na kartičce nejsou.
Poskládej slova podle abecedy.(ve druhém ročníku)
Napiš krátký příběh a použij 3 libovolná slova z kartičky.apod.

Původní inspirace.Zde