pondělí 29. srpna 2011

Spodoba znělosti karty s obrázky

Sada obsahuje karty se slovy a kartičky s písmeny. Vždy je potřeba správně doplnit chybějící písmeno.
Tentokrát zde nejsou jen slova s chybějícím písmenem na konci slova,ale je třeba doplnit správně písmeno i uprostřed.Např.knížky apod.


pátek 26. srpna 2011

Spodoba znělosti -7x12 ks

Na každé sadě karet se procvičuje dvojice souhlásek. H-CH, B-P, D-T, Z-S, V-F, Ď-Ť, Ž-Š

Doporučuji každou sadu vytisknout na jiný barevný papír. Zalaminovat. Slova rozstříhat a uložit do obálek.

Námět čerpán zde.

Pokud na kartičky nalepíte magnetickou pásku,lze slova skládat i na magnetické tabuli.
středa 24. srpna 2011

Povolání - čtení s porozuměním

Opět kartičkuju. Námět jsem čerpala zde.

Vytvořila jsem sadu 12 karet s povoláním. Ke každé kartě se přiřazují 3 věty.


pátek 19. srpna 2011

Roční období, 36 obrázkových karet

Sada 9 karet ke každému z ročních období.

Aktivita:
-rozdělíme děti do 4 skupin, skupinám přidělíme pracovní prostor a necháme je si vylosovat roční období
-všechny karty umístíme doprostřed koberce
-členové skupiny se střídají a chodí po jednom vybrat si věc, která patří k jejich ročnímu období
-když jsou věci rozebrány, postupně ukáže a zdůvodní každá skupina svůj výběr ostatním
-dalším úkolem každé skupiny je napsat společně vše, co ví o svém ročním období
Sada 4 x 27 lístečků (ke každému obrázku 3)

Aktivita:
-skupina si z obálky vysype 27 lístečků s větami
-ke každému obrázku přiřadí správně 3 lístečky
-každý člen skupiny si zvolí jeden obrázek a vybrané věty nahlas přečte

Obměna:
-karty s větami zamícháme,jednotliví žáci si vyberou vždy jeden lístek,přečtou větu a zváží,ke kterému ročnímu období by mohla patřit