neděle 29. ledna 2012

Jablíčkové karty

Karty na sčítání a odčítání do 10 bez přechodu.

Využití karet je velmi široké. Příklady lze řešit ústně, zadávat spolužákovi, přepisovat a řešit do sešitu, zapisovat na cvičnou tabulku jen výsledek, hrát válku, soutěžit ve dvojici,kdo svůj příklad dřív správně spočítá, hledat a přiřadit ke kartě správný výsledek apod.

Pro šikovné žáky najdou karty uplatnění při vyplnění volného času ve výuce,když už mají splněné zadané úkoly, pro slabší žáky slouží k procvičování a dopilování učiva.Jablíčkové počítání s odměnou:
Karty leží otočené na koberci. Žák si vždy vezme jednu do lavice a přáklad spočítá,výsledek zapíše. Pokud má správně dostane 1 sluníčko jako odměnu,pak si může jít pro další kartu na koberec. Časový limit max.10minut.

Nejvyšší karta vyhrává:
Žáci se rozdělí do skupin. Karty se položí lícem dolů. Každý ze skupiny si vezme jednu jablíčkovou kartu. Ten,který má kartu s nejvyšším výsledkem vyhrává a zapíše si bod. Vítězí ten, který má po vyčerpání všech karet nejvíce bodů.

Žádné komentáře:

Okomentovat