sobota 24. září 2011

PROJEKT - Ježečkový den

Učivo zpracováno pro druhý ročník, termín: říjen

Přikládám pouze ukázku některých činností. Příprava obsahuje náměty na motivaci (básničky,písničky..), relaxaci (pohybové hry, zábavné pracovní listy...),výtvarné činnosti apod.

Na ukázku dávám pracovní listy a pomůcky do českého jazyka a matematiky. Kolíčkové karty s ježky na sčítání bez přechodu do 20, čísla pro "foťákové počítání", ježčí pořadové karty.


Správnou odpověď označ kolíkem.
Jako pomůcka slouží zalaminovaný obrázek fotoaparátu,který má v místě objektivu vystřiženou díru. Učitel zadá příklad, žák přiloží foťák na číslo,které odpovídá výsledku. Číslo "vyfotí", tedy se mu objeví v objektivu foťáku.
Seřad správně všechny karty.
Každý žák má jednu kartu, řadí se za sebe podle pořadí.Pracovní list obsahuje tyto úkoly:
Vyber správné znaménko, urči druh věty.
Spočítej počet slov ve větě.
Spočítej slabiky ve slově,slovo přiřaď ke správnému ježkovi.
Poskládej slova do vět, věty do celku podle děje.


Zakroužkuj správné znaménko na konci věty. Větu přečti a urči její druh.
Relaxační námět:
Ježčí bludiště

Výtvarný námět:
tiskneme
z listí
kašírujeme


Kartičky v reálu:


Žádné komentáře:

Okomentovat