sobota 22. dubna 2017

Matematické zahřívačky

Nejraději mám ty, které baví děti a není je potřeba nijak zdlouhavě připravovat. K následujícím  stačí pouze fix a papír.

1.Sloupeček koluje
Do třídy dám několik sloupečků s barevnými příklady. Každý žák spočítá jeden příklad a pošle dál.

2.Skupinové domino
Děti pracují v malé skupině. Podobně jako u sloupečku počítá každý žák jen jeden příklad. Jakmile vypočítá, napíše výsledek. Na další kartu vymyslí příklad, který začíná výsledkem toho předchozího.3.Žbluňk
Držím v ruce (ve výši trupu) kartu s příkladem, žák má šanci říct výsledek pouze do doby, než se příklad "utopí". Pokud to nestihne a karta mi zmizí za zády, uslyší "žbluňk".

4.Prstová
2-4 skupiny. První v řadě stojí čelem ke mně, ostatní v řadě zády. Ukážu příklad, žák vypočítá, výsledek napíše prstem na záda spolužáka. Ten posílá stejným způsobem dál. Poslední v řadě jde výsledek napsat na tabuli.

5.Obrázkové slovní úlohy
Na pruhu výkresu jsou fixem zakresleny obrázky, žáci tvoří slovní úlohy, zapisují příklad (třeba na mazací tabulku), tvoří odpovědi.

6.Bingo
Na kartu si žáci zapíší tři čísla z řady 0-10. Pokud je výsledek příkladu číslo, které mají na kartě, škrtnou si ho. Po vyškrtání všech tří čísel volají Bingo!
Bingo naruby
Na kartě mají děti napsány příklady na sčítání a odčítání. Při vylosování čísla s výsledkem jejich příkladu si příklad škrtnou.


7.Indiánský hod
Nakreslím na balicí papír terč s čísly, pro hod poslouží zmačkané papírové koule. Vždy hází 2 žáci, čísla se sčítají, popř. odčítají.


8.Cestovatel
Každý žák připraví na proužek papíru zadaný počet příkladů na sčítání a odčítání. Na smluvený signál všichni opustí svou lavici a pohybují se - "cestují" po třídě. Ve vybrané lavici spočítají jeden příklad a cestují dál.


9.Barevné výsledky
Po třídě jsou rozmístěny karty s barevně napsanými příklady. Žáci objeví, vypočítají a stejnou barvou zapíší výsledek příkladu na svou kartu. (modře 4+5, žák píše modrou fixkou 9, červeně 2+5, žák má červeně  napsáno 7)


10.Číslo dne
Zvolíme číslo a na pruh papíru zapisují výsledky. Číslo dne + 3, čd -1, o 2 více než čd....


Máte nějakou oblíbenou zahřívačku?
 Budu ráda, když se o ni v komentáři podělíte.

Žádné komentáře:

Okomentovat