sobota 18. července 2009

Velká a malá písmena

Zaměřeno na pravopis velkých písmen. Může sloužit jako rozcvička.

Děti stojí vedle lavic, na koberci apod. Učitel předčítá text. V okamžiku,kdy žák uslyší slovo,ve kterém se píše velké písmeno,provede přdem smluvený pohyb.např.tlesknutí,poskok apod.
Když učitel text dočte,žáci se pokusí na papír zapsat co nejvíce slov,ve kterých se vyskytovala velká písmena.

Obměna: Žáci se ve skupině mohou pokusit všechna slova,ve kterých se vyskytovala velká písmena, začlenit do věty.

Aktivitu lze uplatnit i na další probíraná učiva. Např. smluvený pohyb žáci provedou,jakmile uslyší vyjmenované slovo apod.

Čerpáno z publikace Čeština nás baví,nakl.Triton

Žádné komentáře:

Okomentovat